Konto wpłat dla obcokrajowców

Konto wpłat dla obcokrajowców:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Swift BPHKPLPK
90 1060 0076 0000 3210 0013 7470

z dopiskiem - Opłata rekrutacyjna Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej