EUROSTUDENT VI

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz trzeci, przy czym pierwszy raz w historii badanie w naszym kraju realizowane będzie w uczelniach, na reprezentatywnej dla populacji studentów losowo-kwotowej próbie. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest Centrum Badawczo-Rozwojowe PBS (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Nasza firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – informacje, których nam udzielą zostaną oddzielone od ich danych osobowych, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji branżowych.

Ze względu na dużą liczbę partycypantów, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania w Europie zostanie opublikowany wiosną 2018 roku. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleci natomiast opracowanie polskojęzycznego raportu krajowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O BADANIU:
ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
WYKONAWCA: PBS Sp. z o.o.
POPULACJA BADANA: studenci uczelni wyższych w Polsce
RESPONDENCI: N=3000 studentów ze 100 losowo wybranych szkół wyższych w Polsce
TERMIN REALIZACJI: 24 maja – 26 czerwca 2016
TECHNIKA BADAWCZA: ankieta internetowa (CAWI)
link do kwestionariusza skanowany z plakatu (kod QR)
bezpośredni link do badania