Władze Wydziału

DZIEKAN WYDZIAŁU:

Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
e-mail: pejagiel@cyf-kr.edu.pl- sprawy finansowe WIEiK

- rozwój kadry WIEiK
- kooordynacja działalności naukowo-badawczej WIEiK
- sprawy studenckie – tryb odwoławczy
- przygotowanie kolegiów dziekańskich i posiedzeń Rady WIEiK
- udział w posiedzeniach Senatu i posiedzeniach kolegiów rektorskich
- nagrody i odznaczenia
- koordynacja prac związanych z akredytacją studiów
- koordynacja prac związanych z opracowywaniem materiałów dla MNiSW – ankietyzacja i ocena parametryczna
- koordynacja współpracy z zagranicą
- współpraca z WRSS
- koordynacja współpracy z podmiotami gospodarczymi, administracją samorządową oraz z samorządem zawodowym
- reprezentacja wydziału na zewnątrz
- wydziałowe remonty i inwestycje

 

PRODZIEKAN:

Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
e-mail: ichrabaszcz@pk.edu.pl

- dydaktyka:
  · kierunek Elektrotechnika – studia stacjonarne I stopnia
  · kierunek Elektrotechnika – studia niestacjonarne I stopnia
- opracowywanie materiałów dla MNiSW – ankietyzacja i ocena parametryczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Elektrotechnika
- opracowywanie projektów programów studiów i ich korekt na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Elektrotechnika
- udział w pracach związanych z akredytacją kierunku studiów Elektrotechnika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
- sprawy studenckie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Elektrotechnika
- monitorowanie jakości kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Elektrotechnika

 

PRODZIEKAN:

Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski
e-mail: drabowski@pk.edu.pl

- dydaktyka: kierunek Informatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
- opracowywanie materiałów dla MNiSW – ankietyzacja i ocena parametryczna dla kierunku Informatyka
- opracowywanie projektów programów studiów i ich korekt dla kierunku Informatyka
- udział w pracach związanych z akredytacją kierunku studiów Informatyka
- monitorowanie jakości kształcenia na kierunku Informatyka
- aktualizacja wydziałowej strony „www”
- sprawy studenckie na kierunku Informatyka

PRODZIEKAN:

Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
e-mail: wmazgaj@pk.edu.pl

- dydaktyka:
  · kierunek Elektrotechnika – studia stacjonarne II stopnia
  · kierunek Elektrotechnika – studia niestacjonarne II stopnia
- opracowywanie materiałów dla MNiSW – ankietyzacja i ocena parametryczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia dla kierunku Elektrotechnika
- opracowywanie projektów programów studiów i ich korekt na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia dla kierunku Elektrotechnika
- udział w pracach związanych z akredytacją kierunku studiów Elektrotechnika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
- sprawy studenckie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Elektrotechnika
- monitorowanie jakości kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Elektrotechnika
- współpraca z podmiotami gospodarczymi
- sprawy nauki

PRODZIEKAN:

Dr hab. inż. Andrzej Szromba
e-mail: aszromba@pk.edu.pl

- dydaktyka: kierunek międzywydziałowy Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
- opracowywanie materiałów dla MNiSW – ankietyzacja i ocena parametryczna dla kierunku Energetyka
- opracowywanie projektów programów studiów i ich korekt dla kierunku Energetyka w porozumieniu z międzywydziałową Radą Programową
- udział w pracach związanych z akredytacją kierunku studiów Energetyka
- monitorowanie jakości kształcenia na kierunku Energetyka
- promocja Wydziału
- sprawy studenckie na kierunku Energetyka